Get Adobe Flash player

วิชา เทคโนโลยี 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

                                                         

 

1. การเตรียมเอกสารก่อนสร้างการ์ดอวยพร

1. คลิกเปิดโปรแกรม Microsoft Publisher 2010

2. คลิกเลือกไปที่ สร้าง
3. คลิกเลือก บัตรอวยพร

  


4. คลิกเลือกไปที่ ½ Letter พับด้านบน 21.59 x 13.97 ซม.

                          

5. คลิกเลือกที่ ปุ่ม ไม่ใช่ 

 

6. คลิกเลือกที่เมนู การออกแบบหน้า
7. คลิกที่ Ribbon ระยะขอบ
8. เลือก ไม่มี

 

2. การใช้งานเครื่องมือ รูปร่าง

1. คลิกเลือกที่เมนู แทรก
2. คลิกที่ Ribbon รูปร่าง
3. เลือก รูปร่างที่ต้องการ4. คลิกเลือกที่เมนู รูปแบบ
5. คลิกที่ Ribbon เติมรูปร่าง
6. เลือก สีเติมเพิ่มเติม...
7. เลือกคำสั่ง กำหนดเอง
8. เลือกแบบสีที่ต้องการ
9. เมื่อได้ที่ที่ต้องการให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง


3. การแทรกตัวอักษรลงในกล่องรูปร่าง

1. สร้างรูปร่างสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขึ้นมาปรับสีให้เรียบร้อย
2. คลิกเมาส์ขวาเลือกเครื่องมือ เพิ่มข้อความ3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ แล้วคลุมดำตัวอักษรที่พิมพ์ โดยกดปุ่มคีย์ลัด Ctrl + A
4. คลิกเลือกที่เมนู รูปแบบ
5. คลิกเลือก Ribbon จัดกึ่งกลาง
6. ปรับสีตัวอักษร
7. ปรับรูปแบบตัวอักษร
8. ปรับขนาดตัวอักษร


4. การแทรกภาพตัดปะ

1. คลิกเลือกที่เมนู แทรก
2. คลิกเลือก Ribbon จัดกึ่งกลาง
3. พิมพ์ที่ค้นหาภาพตัดปะเราต้องการ
4. คลิกที่ปุ่ม ไป
5. เลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วจำลากมาว่างในพื้นที่ที่กำหนด

 
5. ให้นักเรียนสร้างการ์ดอวยพร ตามตัวอย่างที่กำหนดให้ถูกต้องตามส่วนประกอบ (5 คะแนน)6. วีดีโอประกอบการเรียนการสอน