Get Adobe Flash player

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

                                           

1. รู้จักเครื่องมือ Toolbox 

         
เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox จะถูกจัดวางเอาไว้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งนอกจากเครื่องมือ
ที่เห็นในตอนเริ่มต้นแล้ว  ในบางเครื่องมือยังมีปุ่มต่าง ๆ  ซึ่งเป็นเครื่องมือในหมวดเดียวกันซ่อนอยู่อีกมากมาย
ผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจเครื่องมือต่าง ๆ ถึงจะสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพ ก่อนจะถึงการใช้งานจริงให้เรามา
รู้จักหน้าตา ชื่อ และหน้าที่การทำงานก่อนเป็นเบื้องต้น Toolbox โดยปกติจะถูกจัดเรียงไว้ส่วนซ้ายมือของโปรแกรม
แต่หากเครืองมือ Toolbox หายไปให้ไปที่ Menu bar > Window >Tool

2. ตารางแสดงชื่อและหน้าที่การทำงานของเครื่องมือ Toolbox


ลำดับ

ชื่อ

หน้าที่ในการทำงาน

 

Move Tool

ใช้เคลื่อนย้ายภาพบริเวณที่เลือกไปยังตำแหน่งใหม่

1. Rectangular Marquee Tool

2. Elliptical Marquee Tool

3. Single Row Marquee Tool

4. Single Column Marquee Tool

1. เลือกพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยม

2. เลือกพื้นที่รูปทรงวงกลมหรือวงรี

3. เลือกพื้นที่เส้นตรงแนวนอน

4. เลือกพื้นที่เส้นตรงแนวตั้ง

1. Lasso Tool

2. Polygonal Lasso Tool

3. Magnetic Lasso Tool

1. เลือกพื้นที่แบบอิสระ

2. เลือกพื้นที่มุมเหลี่ยม

3. เลือกพื้นที่ชิดเส้นขอบภาพ

1. Quick Selection Tool

2. Magic Wand Tool

1. เลือกพื้นที่ตามพื้นที่ที่ลากเมาส์ผ่าน

2. เลือกพื้นที่โดยยึดตามสีที่มีค่าใกล้เคียงกัน

1. Crop Tool

2. Perspective Crop Tool

3. Slice Tool

4. Slice Select Tool

1. ตัดภาพเฉพาะบริเวณที่ต้องการใช้งาน

2. ตัดภาพที่มีมุมบิดเบี้ยวให้กลายเป็นมุมที่ถูกต้อง

3. ตัดภาพออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ

4. ปรับแต่งขนาดของภาพที่ตัดออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
จากเครื่องมือ Slice Tool

1. Eyedropper Tool

2. Color Sampler Tool

3. Ruler Tool

4. Note Tool

1. ใช้เลือกสีที่ต้องการจากภาพไปใช้งาน

2. ดูดสีไว้สำหรับเปรียบเทียบค่า

3. วัดระยะห่างและกำหนดตำแหน่ง

4. เพิ่มคำอธิบายให้กับภาพ

1. Spot Healing Brush Tool

2. Healing Brush Tool

3. Patch Tool

4. Content-Aware Move Tool

1. แก้ไขจุดบกพร่องขนาดเล็กบนภาพ

2. แก้ไขจุดบกพร่องขนาดใหญ่บนภาพ

3. แก้ไขพื้นผิวของภาพขนาดใหญ่ โดยการนำพื้นผิวอื่น
มาแปะทับ

4. ย้ายวัตถุในภาพไปยังตำแหน่งใหม่ โดยเครื่องมือจะเติม
สีพื้นหลังให้ด้วย

5. แก้ไขภาพถ่ายตาแดง

1. Brush Tool

2. Pencil Tool

3. Color Replacement Tool

4. Mixer Brush To

1. สร้างเส้นหรือลวดลายให้กับเส้น

2. สร้างเส้นหรือลวดลาย แต่จะได้เส้นที่หยาบกว่า

3. เปลี่ยนสีภาพ

4. เกลี่ยสีของภาพให้กลายเป็นภาพวาด

1. Clone Stamp Tool

2. Pattern Stamp Tool

1. คัดลอกวัตถุจากจุดหนึ่งไปแปะทับอีกจุดหนึ่ง

2. ตกแต่งภาพพื้นผิวที่คลิกแทนที่ลงไปบนภาพ

1. History Brush Tool

2. Art History Brush Tool

1. ย้อนกลับการทำงานคำสั่งที่ผิดพลาดเมื่อลากเมาส์ไปบนภาพ

2. เปลี่ยนเป็นภาพวาดแบบง่าย ๆ เมื่อลากเมาส์ไปบนภาพ

1. Eraser Tool

2. Background Eraser Tool

3. Magic Eraser Tool

1. ลบพื้นที่ที่ไม่ต้องการและแทนที่ด้วยสีพื้นหลัง

2. ลบภาพพื้นหลังออกด้วยการคลิกเลือกสีที่จะลบและ
จะได้พื้นหลังแบบโปร่งใส

3. ลบสีพื้นหลังภาพอย่างรวดเร็วและจะได้พื้นหลังแบบโปร่งใส

1. Gradient Tool

2. Paint Bucket Tool

1. ลากเมาส์ไปบนภาพเพื่อไล่เฉดสี

2. เติมสีหรือลวดลายลงไปบนภาพ

1. Blur Tool

2. Sharpen Tool

3. Smudge Tool

1. ระบายภาพให้เบลอในจุดที่ลากเมาส์

2. ปรับเพิ่มความคมชัดให้ภาพ

3. เกลี่ยสีให้กลมกลืนในจุดที่ลากเมาส์

1. Dodge Tool

2. Burn Tool

3. Sponge Tool

1. เพิ่มความสว่างให้จุดที่ลากเมาส์ผ่าน

2. เพิ่มความมืดให้จุดที่ลากเมาส์ผ่าน

3. ลดและเพิ่มความอิ่มตัวของสี โดยการลากเมาส์ผ่าน

1. Pen Tool

2. Freeform Pen Tool

3. Add Anchor Point Tool

4. Delete Anchor Point Tool

5. Convert Point Tool

1. สร้างเส้นพาธรอบภาพโดยการลากเมาส์กำหนดทิศทาง

2. สร้างเส้นพาธแบบอิสระเพื่อปรับแต่งในภายหลัง

3. เพิ่มจุดแองเคอร์เพื่อปรับแต่งรูปทรงเส้นพาธ

4. ลบจุดแองเคอร์ที่มากเกินไป

5. ปรับแต่งมุมของเส้นพาธ

1. Horizontal Type Tool

2. Vertical Type Tool

3. Horizontal Type Mask Tool

4. Vertical Type Mask Tool

1. สร้างข้อความแบบเวคเตอร์ในแนว นอน

2. สร้างข้อความแบบเวคเตอร์ในแนวตั้ง

3. สร้างข้อความแบบราสเตอร์ในแนว นอน

4. สร้างข้อความแบบราสเตอร์ในแนวตั้ง

1. Path Selection Tool

2. Direct Selection Tool

1. ย้ายตำแหน่งหรือปรับขนาดเส้นพาธ

2. คลิกไปบนจุดแองเคอร์เพื่อปรับแต่งรูปทรงเส้นพาธ

1. Rectangle Tool

2. Rounded Rectangle Tool

3. Ellipse Tool

4. Polygon Tool 5. Line Tool

6. Custom Shape Tool

1. สร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม

2. สร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมโค้งมน

3. สร้างรูปทรงวงกลม วงรี

4. สร้างรูปทรงหลายเหลี่ยม รูปดาว

5. สร้างรูปทรงเส้นตรง

6. สร้างรูปทรงสำเร็จรูป

1. Hand Tool

2. Rotate View Tool

1. เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ

2. หมุนภาพไปในทิศทางต่าง ๆ

Zoom Tool

ขยายดูส่วนที่ต้องการของภาพ

Foreground/Background

กำหนดสีพื้นหน้าและสีพื้นหลัง

Edit in Standard Mode/ Edit in Quick Mask Mode

แสดงหรือแก้ไขภาพในโหมดปกติและแสดงการทำงานคล้าย
การสร้างหน้ากาก เพื่อปิดบังพื้นที่ส่วนที่ไม่ต้องการเลือกเอาไว้ โดยสามารถคลิกเมาส์สลับโหมดไปมาได้

1. Standard Screen Mode

2. Full Screen Mode with Menu Bar

3. Full Screen Mode

1. แสดงหน้าจอแบบมาตรฐานปกติ

2. แสดงแบบเต็มหน้าจอโดยไม่มีแถบ  ชื่อเรื่องของโปรแกรม

3. แสดงแบบเต็มหน้าจอโดยไม่มีแถบ  ชื่อเรื่องและแถบเมนูคำสั่ง

แหล่งข้องมูลอ้างอิง
1. เครื่องมือ Toolbox ใน Photoshop CC 2014. คุณครูศราวุธ ปะทะโก. 2015 . 
    [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://bps.in.th/kruoil/en/bbb/13-tool-bar
    (20 สิงหาคม 2560).
2. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Photoshop CS6. คุณครูนฤเบศ ก้านดอกไม้. 2558 . 
    [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://sites.google.com/site/computeronlineinth/neuxha-bth-reiyn/-photoshop-cs5/---photoshop-cs3
    (20 สิงหาคม 2560).