Get Adobe Flash player

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

          Adobe Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย, กราฟิกสำหรับงานเว็บ ผลงานที่พัฒนาด้วย Flash มีทั้งสื่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนสื่อที่มีระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive Multimedia) เช่น การสนองการกดปุ่มสั่งงาน หรือการป้อนข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้อีกด้วย จุดเด่นของโปรแกรมนอกจากจะสร้างภาพที่มีความคมชัดสวยงามแล้ว ยังใช้สร้างภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ (Vector) ซึ่งเป็นภาพลายเส้น ซึ่งแตกต่างจากการสร้างภาพแบบบิตแมพ (Bitmap)

ความแตกต่างระหว่างไฟล์ Vector และ Bitmap
          Vector คือ ไฟล์ที่ประกอบไปด้วยจุดและเส้น สร้างขึ้นมาจากรูปทรงที่ถูกกำหนดโดยสมการคณิตศาสตร์ข้อดีของไฟล์ประเภทนี้คือ ต่อให้ขยายภาพเท่าไหร่ก็ไม่แตกเป็นเม็ดๆ มีความคมชัดเหมือนตอนที่ยังไม่ขยาย 100%จึงเหมาะกับงานป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากๆ แต่ข้อเสียของมันก็คือมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่า Bitmapตัวอย่างไฟล์ประเภท Vector เช่น  AI (Adobe Illustrator Artwork), SVG (Scalable Vector Graphics),Flash โดยโปรแกรมที่สามารถสร้างงานประเภท Vector ได้นั้นก็อย่างเช่นโปรแกรม Illustrator, Fireworks,CorelDRAW เป็นต้น

          Bitmap เรียกอีกชื่อว่าไฟล์ Raster คือไฟล์ภาพที่ประกอบด้วยจุดสีต่างๆ หรือที่เรียกกันว่า Pixel โดยจุดเหล่านี้จะเรียงต่อกันอัดแน่นจนเกิดเป็นภาพหนึ่งภาพเป็นเหตุผลว่าถ้าหากเราขยายภาพเกินกว่า 100% ภาพจะแตกเป็นเม็ดๆ ต่างจากไฟล์ Vector หากต้องการใช้ไฟล์ Bitmap สำหรับงานพิมพ์ จำเป็นต้องใช้ภาพที่มีความละเอียด 300 dpi หรือมากกว่าตัวอย่างไฟล์ Bitmap นั้นเราจะคุ้นเคยกันดี เพราะเป็นไฟล์ภาพปกติอย่าง JPEG, PNG, GIF เป็นต้น

          ไฟล์ทั้ง 2 ประเภทนี้ไม่มีอันไหนที่ดีไปเลยหรือแย่ไปเลยเพราะแต่ละประเภทถูกสร้างขึ้นมาให้รองรับงานที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ทำงานประเภทไหนนั่นเองและสำหรับใครที่สนใจงาน Graphic Design แบบครบ 360 องศาและต้องการที่จะเรียนรู้หลักการออกแบบงานกราฟิก รวมไปถึงเทคนิคและวิธีการใช้งานโปรแกรม Photoshop FLash และ Illustrator อย่างมืออาชีพ


ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในคลิปวีดีโอ

 หมายเหตุ (Note.)
          1. ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการไม่ปิดอินเตอร์เน็ตระหว่างการติดตั้งโปรแกรม
              Close your internet connection will solve error.
          2. ห้ามเปิดโปรแกรมอื่น หรือโปรแกรมใดๆ ระหว่างการติดตั้งโปรแกรมนี้ โดยเฉพาะ เบราวเซอร์
          Don't open any Internet browser when still installing software.
          3. ตรวจสอบพื้นที่ภายใน Drive C ของท่านด้วย
            Checking drive C: before install software.
          4. ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานแล้วไม่มีปัญหามักจะเป็น สถาปัตยกรรม 64 Bit
            Most Operating System 64Bit Architecture is the best.
          5. ทดสอบการติดตั้งด้วย ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 Professional สถาปัตยกรรม 64Bit
           We testing with Windows 8.1 Professional 64Bit Architecture
          6. ระยะเวลาในการทดสอบจะสิ้นสุด ทำให้ไม่สามารถ ใช้งานโปรแกรมได้ต่อ มีวิธีแก้ไข 3 แบบคือ
            Trial software will be finish. so you can't use next,The way to use have 3 ways
          7. สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก Adobe Inc
            Buy a License key from Adobe Inc or Partners
          8. ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ล้างข้อมูล Drive C ทิ้งทั้งหมด
            Reset or Fresh install OS
          9. แคลกระบบ (ไม่แนะนำ)
           Crack (not recomment)


          1. Menu Bar (เมนูบาร์) แถบที่รวมคำสั่งต่างๆ ในการใช้งานทั้งหมดเกี่ยวกับการสร้าง ชิ้นงานและการตั้งค่าในโปรแกรม

          2. Stage (สเตจ) เป็นส่วนที่เรากำหนดขอบเขตขนาดของการทำงาน เป็นพื้นที่ส่วนที่ใช้ในการวางวัตถุต่างๆ หรืออาจจะเรียกว่า "เวที" เมื่อมีการนำเสนอผลงานจะแสดงเฉพาะวัตถุบน Stage นี้เท่านั้น

          3. Properties (พร็อพเพอร์ตี้) เป็นส่วนกำหนดคุณสมบัติให้กับวัตถุต่างๆ ที่เราใช้งาน ทั้งการกำหนดค่าต่างๆ หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัตถุไหนก็นำเมาส์ไปคลิกที่วัตถุนั้นก่อน

          4. Timeline (ไทม์ไลน์) มีไว้สำหรับควบคุมการทำงานและกำหนดการนำเสนอผลงาน ตลอดจนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ

              4.1 Layer ส่วนแสดง Layer ในแต่ละ Layer เปรียบเสมือนแผ่นใสที่สามารถวางภาพหรือ object ได้ โดยแต่ละ Layer นั้นแยกเป็นอิสระต่อกัน แต่ประกอบกันเป็นชิ้นงานเดียว
              4.2 Frame ส่วนเฟรม ที่แสดงช่องเฟรมต่างๆ ซึ่งทำงานเหมือนกับเฟรมที่ประกอบกันเป็นภาพยนตร์โดยเมื่อมีการนำเฟรมเหล่านี้มาแสดงอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ Frame จะแสดงผลทีละเฟรม โดยจะมีหัวอ่าน (Playhead) ที่เป็นเส้นสีแดงคอยบอกตำแหน่งว่ากำลังทำงานอยู่ที่เฟรมใด

          5. Toolbox (ทูลบ๊อกซ์) เป็นกลุ่มของเครื่องมือในการสร้างงานและจัดการวัตถุต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยปุ่มเครื่องมือย่อยต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างงาน

การทำงานเครื่องมือ
          1.Selection Tool เลือกใช้วัตถุ
          2.Subselection Tool เคลื่อนย้ายปรับแต่งวัตถุ
          3. Free Transform Tool เปลี่ยนรูปร่างวัตถุ
          4. Losso Tool เลือกobject บางส่วน
          5. Pen Tool ใช้สำหรับวาดเส้นตรง
          6. Text Tool สร้างตัวอักษร ข้อความ
          7. Line Tool ใช้สำหรับวาดเส้นตรง
          8. Rectangle Tool ใช้สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม
          9. Oval Tool ใช้สำหรับวาดรูปวงกลม หรือวงรี
          10. PloyStar Tool ใช้สำหรับสร้างรูปทรงหกเหลี่ยม
          11. Pencil Tool ใช้สำหรับวาดลายเส้นแบบอิสระ
          12. Brush Tool ระบายสีด้วยพู่กัน แปรงทาสี
          13. Paint Bucket Tool เติมสีในพื้นที่ object
          14. Ink bottle Tool ใช้สำหรับเปลี่ยนสีเส้นขอบ
          15. EyedropperTool ใช้สำหรับดูดหรือคัดลอกสี
          16. Eraser Tool ลบเส้น หรือพื้นภายใน
          17. Width Tool ใช้ลาก ดึง ปรับแต่ง object
          18. Hand Tool เคลื่อนย้ายจอภาพของ Stage
          19. Zoom Tool สำหรับย่อหรือขยาย Stage
          20. กลุ่มเครื่องมือสำหรับสีและเส้นขอบ


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ความแตกต่างระหว่างไฟล์ Vector และ Bitmap 2559.
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.motiongraphicplus.com/archives/2287
(16 กันยายน พ.ศ. 2559).